Pagtatatuwa

Huling na-update: Enero 10, 2015

Ang impormasyong nakapaloob sa https://namibiauraniuminstitute.com website (ang "Serbisyo") ay para lamang sa mga pangkalahatang layunin ng impormasyon.

Ipinagpapalagay ng Namibiauraniuminstitute.com ang walang pananagutan para sa mga pagkakamali o pagtanggal sa mga nilalaman sa Serbisyo.

Sa anumang pagkakataon ay hindi mananagot ang Namibiauraniuminstitute.com para sa anumang espesyal, tuwiran, hindi direktang, kinahihinatnan, o sinasadyang mga pinsala o anumang pinsala kung ano pa man, kung sa isang pagkilos ng kontrata, kapabayaan o iba pang tort, na nagmumula sa o may kaugnayan sa paggamit ng Serbisyo o mga nilalaman ng Serbisyo. Inilalaan ng Namibiauraniuminstitute.com ang karapatang gumawa ng mga karagdagan, pagtanggal, o pagbabago sa mga nilalaman sa Serbisyo sa anumang oras nang walang paunang abiso.

Namibiauraniuminstitute.com ay hindi ginagarantiyahan na ang website ay libre ng mga virus o iba pang mapanganib na mga bahagi.

Mga panlabas na link disclaimer

https://namibiauraniuminstitute.com website may contain links to external websites that are not provided or maintained by or in any way affiliated with Namibiauraniuminstitute.com

Mangyaring tandaan na ang Namibiauraniuminstitute.com ay hindi ginagarantiyahan ang katumpakan, kaugnayan, pagiging maagap, o pagkakumpleto ng anumang impormasyon sa mga panlabas na website na ito.